Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και θέλουμε να νιώθετε ασφαλείς

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών που σχετίζονται με την εγγραφή και χρήση της, παρεχόμενης μέσω της ιστοσελίδας μας https://energy4smart.gr/, εφαρμογής της εταιρίας «ENERGY4SMART», η οποία έχει δημιουργηθεί για χρήση των υπηρεσιών των «έξυπνων ενεργειακών παγκακιών» που η εταιρία έχει εγκαταστήσει εντός του Δήμου Αθηναίων όπου εδρεύει.

Όπου επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να είναι κατανοητό τι είδους προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιον σκοπό, ποια η νόμιμη βάση και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Στην «ENERGY4SMART» σεβόμαστε την ιδιωτικότητα όλων των χρηστών/μελών μας. Εάν ο επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής – εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να διαβάσετε την κάτωθι Ενημέρωση για να αντλήσετε τις απαραίτητες πληροφορίες.

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «SMART ENERGYTECH Ε.Ε.» και  διακριτικό τίτλο «ENERGY4SMART»,η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων (Κωνσταντινουπόλεως 35), με ΑΦΜ: 801366728 Δ.Ο.Υ. Α’ Καλλιθέας και αρ. ΓΕΜΗ: 155266702000.

Ποιους αφορά η παρούσα Ενημέρωση

Απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, άτομα με ειδικές ανάγκες των οποίων η αναπηρία πιστοποιείται από τα αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας και τα οποία κάνουν χρήση αναπηρικού αμαξιδίου, τα οποία επιθυμούν να εγγραφούν στην, παρεχόμενη μέσω της ιστοσελίδας μας https://energy4smart.gr/, εφαρμογή της εταιρίας μας προκειμένου να κάνουν χρήση των υπηρεσιών των «έξυπνων ενεργειακών παγκακιών».

Ειδικότερα:

Για τις ανάγκες και προς εκπλήρωση εκ των σκοπών της ως άνω εταιρίας, η τελευταία έχει εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία συναθροίσεως του Δήμου Αθηναίων όπου εδρεύει πέντε πολυχρηστικά παγκάκια, στιβαρής μεταλλικής κατασκευής, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, τα οποία χρησιμοποιούν και αποθηκεύουν ηλιακή ενέργεια και χρησιμεύουν ως σταθμοί φόρτισης κινητών tablets και gadgets, ενσύρματα μέσω θυρών USB, για διασύνδεση στο Internet , 4G Wi-fi Hot-Spot και για ενημέρωση και διαφήμιση (Social Wi-Fi, οθόνη, ηχεία).

Τα εν λόγω πολυχρηστικά παγκάκια παρέχουν υποστήριξη σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Κάθε ένα εξ αυτών είναι εξοπλισμένο με μια πρίζα που προορίζεται για την φόρτιση αναπηρικών αμαξιδίων. Για την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες που παρέχουν τα παγκάκια, είναι αναγκαία η εγγραφή/σύνδεση σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές που υπάρχει στην ιστοσελίδα της εταιρίας μας https://energy4smart.gr/

Για να επιτευχθεί η εγγραφή/σύνδεση των χρηστών/μελών είναι σημαντικό ο χρήστης/μέλος να καταλάβει ότι πρέπει να παρέχει συγκεκριμένα στοιχεία και πληροφορίες. Αφού εγγραφείτε μέσω της εφαρμογής, κατόπιν θα ανοίγετε την πρίζα σε κάποιο από τα παγκάκια, εφόσον βρίσκεστε κοντά σε αυτά (εντός της εμβέλειας Bluetooth) και θα έχετε πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία τα συλλέγουμε, τα επεξεργαζόμαστε και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Τα δεδομένα αυτά προσωπικού χαρακτήρα, είναι κατ΄ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

Κατά την εγγραφή σας επεξεργαζόμαστε:

  • Δεδομένα (στοιχεία) ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο
  • Δεδομένα (στοιχεία) επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας/ διεύθυνση αλληλογραφίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), σταθερό και κινητό τηλέφωνο.
  • Ιατρικά Δεδομένα: Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας)
  • Όνομα Χρήστη και Κωδικό Πρόσβασης (αποκρυπτογραφημένο)
  • Δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών ή/ και ψηφιακών υπηρεσιών της «ENERGY4SMART», π.χ. αναγνωριστικά cookies, διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), σύμφωνα με τους εκάστοτε ειδικότερους όρους.

Κατά τη χρήση της εφαρμογής εκ μέρους σας γίνεται καταγραφή του username σας (Όνομα Χρήστη), του ονόματος του παγκακίου που χρησιμοποιείτε και η ώρα κατά την οποία πραγματοποιείτε κάθε ενέργειά σας (όπως η ώρα κατά το άνοιγμα της πρίζας)

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να προβούμε σε συλλογή περαιτέρω στοιχείων, εφόσον τα στοιχεία αυτά κρίνονται απαραίτητα για τη εκπλήρωση του σκοπού της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την έναρξη και την εκπλήρωση του σκοπού της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στην «ENERGY4SMART» δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίησή σας, ούτε δεδομένα που αφορούν στην σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας ή δεδομένα υγείας, εκτός από αυτά που προκύπτουν μέσω του Αριθμού Μητρώου του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, το οποίο δεδομένο είναι απαραίτητο και θα έχει καταχωρηθεί ήδη από εσάς και με δική σας γνώση και συνέναιση και η επεξεργασία του οποίου είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση του δικαιώματός σας να κάνετε χρήση των παρεχόμενων, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, υπηρεσιών των έξυπνων ενεργειακών παγκακιών που διαθέτει η εταιρία μας.

Σε κάθε περίπτωση, σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή τήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών.

Πως συλλέγουμε και πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στην «ENERGY4SMART» συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην «ENERGY4SMART» πρέπει να είναι πλήρη, ακριβή και αληθή προκειμένου για την έναρξη και την εκπλήρωση του σκοπού της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, επεξεργασία, αποθήκευση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν σε γνώση της εταιρίας μας στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης.

Νομιμότητα επεξεργασίας

Στην «ENERGY4SMART» επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία:

– Είναι απαραίτητη για την ταυτοποίησή σας και την επαλήθευση των καταχωρούμενων στοιχείων σας κατά τη χρήση της εφαρμογή της εταιρίας για την εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσεως και ειδικότερα προς διαπίστωση του δικαιώματος χρήσεως εκ μέρους σας των παρεχομένων υπηρεσιών των έξυπνων ενεργειακών παγκακιών.

– Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας, στις περιπτώσεις που δεν θεμελιώνεται κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας

Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά:

– Στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή σας, μέσω της παροχής της δυνατότητας εγγραφής και σύνδεσης στην εφαρμογή της εταιρίας προκειμένου να κάνετε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών των έξυπνων ενεργειακών παγκακιών, υπό την προϋπόθεση της ταυτοποίησής σας και συνδρομής στο πρόσωπό σας των απαιτούμενων προϋποθέσεων.

– Στην καταχώριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των πάσης φύσεως επικοινωνιών σας με την «ENERGY4SMART»  είτε πραγματοποιούνται εγγράφως, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικώς, για την εκτέλεση της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, για λόγους προστασίας των συναλλαγών και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών μας κι αντιστοίχως της δικής σας εμπειρίας.

– Στην «ENERGY4SMART», σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχουμε προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, επεξεργασία και ασφαλή φύλαξη των αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να διασφαλίζουμε και να προστατεύουμε με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ

Στην «ENERGY4SMART» δεν προβαίνουμε σε λήψη αποφάσεων που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι οποίες παράγουν έννομα αποτελέσματα ή επηρεάζουν σημαντικά τα υποκείμενα των δεδομένων.

Ενδέχεται, όμως, να λαμβάνουμε νομίμως τέτοιες αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ εφόσον η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης όπως π.χ. η πιστοποίηση της αναπηρίας σας από τα αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας, η οποία βασίζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν ληφθεί/καταχωρηθεί απευθείας από εσάς για την απόλαυση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού της εταιρίας «ENERGY4SMART»

Χρόνος τήρησης δεδομένων

Στην «ENERGY4SMART» διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Με την επιφύλαξη των επιμέρους νομοθετικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά, ισχύει η γενική προθεσμία παραγραφής του Αστικού Κώδικα στα 20 έτη ενώ προβλέπεται παραγραφή στα 5 έτη για ειδικές κατηγορίες απαιτήσεων. Η παραγραφή αρχίζει από τότε που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη ενώ μπορεί να ανασταλεί για λόγους ανωτέρας βίας αλλά και για τους λόγους που ειδικότερα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει το προσωπικό της «ENERGY4SMART» εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους και ενδεχομένως, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο υποστήριξης που παρέχουν στην «ENERGY4SMART» για την ορθή και σύννομη εκτέλεση των σκοπών της Εταιρείας.

Η «ENERGY4SMART» δε διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για νόμιμους σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή/και εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Στο πλαίσιο της από μέρους μας επεξεργασίας κι εφόσον διασφαλίσουμε, ανά περίπτωση, τη νόμιμη βάση επεξεργασίας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα σας στους κάτωθι αποδέκτες:

– Επιχειρήσεις (εσωτερικού και εξωτερικού) προς τις οποίες έχουμε αναθέσει, μερικά ή ολικά τη, για λογαριασμό μας, επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και οι οποίες έχουν αναλάβει έναντι της  «ENERGY4SMART» δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας είτε α) στο πλαίσιο σχετικής συμβατικής σχέσης με την οποία καθορίζεται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζονται και τα δικαιώματα της «ENERGY4SMART» ή β) στο πλαίσιο κανονιστικής υποχρέωσής τους για τήρηση εμπιστευτικότητας,

– Σε οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία ή Αρχή, στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση κάποιας επεξεργασίας, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης (κυρίως εν προκειμένω στα αρμόδια Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, εφόσον αυτή απαιτείται για την εκάστοτε επεξεργασία. Τα άτομα, που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα, είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

– Εταιρίες διεξαγωγής έρευνας ικανοποίησης πελατών

– Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις για τη μέσω αυτών ενημέρωσή σας για υπηρεσίες της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις συνεργασίας με τρίτους που έχουν την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία, έχουμε διασφαλίσει ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, διασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων σας.

Cookies

Σας ενημερώνουμε ότι η «ENERGY4SMART» χρησιμοποιεί στην ιστοσελίδα της “cookies” με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής εμπειρίας σας.

Ένα «cookie» είναι ένα σύνολο παραμέτρων που αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του Χρήστη και περιλαμβάνει επιλεγμένα στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις του Χρήστη σε κάποια ηλεκτρονική τοποθεσία. Ένα «cookie» μπορεί να περιέχει προτιμήσεις, όπως η επιλογή γλώσσας, το ηλεκτρονικό όνομα χρήστη ή άλλα παρόμοια στοιχεία, τα οποία, διαφορετικά, θα απαιτούσαν συχνή υποβολή τους από το Χρήστη. Η χρήση ενός «cookie» δεν μπορεί με κανένα τρόπο να οδηγήσει σε αποκάλυψη προσωπικών στοιχείων ενόσω συνδέεστε με την ηλεκτρονική τοποθεσία της «ENERGY4SMART».

Τα περισσότερα «cookies» διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα προβολής ηλεκτρονικών σελίδων («session cookies»). Τα «cookies» μπορούν να απενεργοποιηθούν στο πρόγραμμα προβολής του Χρήστη, όμως η επιλογή αυτή δύναται να περιορίσει ορισμένες από τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού μας τόπου, ενώ ο Χρήστης πιθανόν να χρειαστεί να υποβάλει επανειλημμένα τα ίδια στοιχεία.

Η «ENERGY4SMART» αυτή τη στιγμή δε χρησιμοποιεί άλλα «cookies», παρά μόνον τα αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας της και την αναγνώριση χρηστών, είναι όμως πιθανόν να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία στο μέλλον. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θα σας περιγράψουμε με λεπτομέρεια τι ακριβώς κάνει το «cookie», δίνοντάς σας οδηγίες για το πώς μπορείτε να το ελέγξετε.

Αρχεία Καταγραφής (log files)

Χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP (Internet Protocol) για την ανάλυση τάσεων στη χρήση του διαδικτύου, για τη διαχείριση των πόρων των υπολογιστών και του δικτύου μας, για την παρακολούθηση τυχόν μη επιτρεπόμενων παράνομων ή κακόβουλων δραστηριοτήτων (επιθέσεων)  και για τη συλλογή γενικών δημογραφικών πληροφοριών (χώρα προέλευσης) για συγκεντρωτική χρήση.

Διευθύνσεις IP

H διεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη/ χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την σελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη /μέλους. Οι διευθύνσεις IP δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα.

Ασφάλεια των δεδομένων

Το Διαδίκτυο, όπως και κάθε μέσο που χρησιμοποιείται για τη μετάδοση πληροφοριών, δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% ασφαλές. Η ασφάλεια στο Internet αποτελεί ένα ευαίσθητο θέμα και βασίζεται κυρίως σε αξιόπιστους οργανισμούς και επιχειρήσεις που σέβονται την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των στοιχείων των Χρηστών του.  Η «ENERGY4SMART» προσπαθεί να διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις. Στην «ENERGY4SMART» εφαρμόζουμε μέτρα ασφαλείας, σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέξαμε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις. Η «ENERGY4SMART». χρησιμοποιεί τα πλέον πρόσφατα εργαλεία κρυπτογράφησης και προστασίας πληροφοριών (κρυπτογράφηση 128-bit, ασφαλείς σελίδες, σύστημα προστασίας δικτύου-firewall, ψηφιακές υπογραφές κ.α.).

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες και οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα αυτά.

Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Η «ENERGY4SMART» λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων

Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω e-mail και να μην μας αποκαλύπτετε, μέσω χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας, ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τον σκοπό της επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται στην παρούσα Πολιτική.

Η παρακολούθηση των επικοινωνιών

Όλες οι επικοινωνίες της «ENERGY4SMART» μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e–mail κ.λπ.) δεν παρακολουθούνται και δεν καταγράφονται.

Τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα των δεδομένων

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία από την «ENERGY4SMART», ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, καθώς και την πηγή προέλευσης, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων, τυχόν αποδέκτες και χρόνο τήρησης (Άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διόρθωσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε περίπτωση ύπαρξης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (Άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμων δικαιωμάτων της «ENERGY4SMART» για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, εφόσον τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή ως απόρροια ανάκλησης της συγκατάθεσης επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση επεξεργασίας των αντίστοιχων προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 17 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλιπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για την τήρησή τους (Άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων μας για την τήρηση των δεδομένων και την εκπλήρωση καθήκοντος προς το δημόσιο συμφέρον (Άρθρο 20 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία λόγους που δεν σχετίζονται με την εκπλήρωση του σκοπού της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης (Άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον έχουμε αιτηθεί τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένη από μέρους μας επεξεργασία. Τονίζεται, ωστόσο, ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει βασιστεί στη συγκατάθεσή σας μέχρι την ανάκληση αυτής.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας ΄Εντυπο Άσκησης Δικαιωμάτων ΓΚΠΔ και να το στείλετε στο «Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» της «ENERGY4SMART», στην έδρα της Εταιρείας (Κωνσταντινουπόλεως 35, Αθήνα, Τ.Κ. 118 55) ή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο energy4smart@gmail.com.

Με την παραλαβή του αιτήματός σας, δεσμευόμαστε όπως επεξεργαστούμε το αίτημά σας και σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που απαιτείται παραπάνω χρόνος, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για τους λόγους καθυστέρησης καθώς και τη νέα εκτιμώμενη ημερομηνία ανταπόκρισης.

Από μέρους μας άρνηση ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ.

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αμρόδια εποπτική αρχή.  Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Τέλος, σημειώνουμε ότι η «ENERGY4SMART» παρακολουθεί το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Ενημέρωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, η «ENERGY4SMART» θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Ενημέρωση και δεσμεύεται για τη διάθεση επικαιροποιημένης έκδοσης μέσω της ιστοσελίδας μας «Ενημέρωση για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων», η οποία θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή.

Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Ενημέρωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.